De som har problem med överaktiv blåsa oroar sig ständigt för att kissa på sig. Många undviker vardagliga situationer av rädsla och det hämmar deras liv. Med kampanjen “Rädd för att hamna i nöd” ville vi göra läkaren medveten om problemet och den vardag som deras patienter lever i. Ett koncept som ökat förskrivningen av läkemedlet i Skandinavien.
Eftersom det inte är tillåtet att kommunicera receptbelagda läkemedel mot patient skapade vi en kampanj för att öka medvetenheten om att överaktiv blåsa är ett vanligt problem och att det går att få hjälp, i kampnajen “Hinner du”.

 

Utomhusreklamen på tredje plats i månadens kampanj