Uppdraget var att få läkare att förskriva det nya läkemedlet Citrafleet till sina patienter. Ett läkemedel som används för att rensa tarmen inför endoskopi. Ett minst sagt svårt ämne. Med en brief i handen och en studie med ord som “2 in 1”, “lemon flavor” och “washing out effekt” gjorde vi en parodi på tvättmedelsreklam och ett DR som stack ut i läkarens brevlåda. Vi kunde dra ut svängarna som krävs för att göra parodi, skapade en glastarm i 3D höll oss ändå inom regelverket för läkemedelsreklam. Ett DR som väckte reaktioner och skapade effekt.

Tredje plats i Månadens kampanj 2011.