Jag ville göra något för att få in fler konceptuppdrag från byråer, samtidigt upptäckte jag att det kom många förfrågningar om snabba copyuppdrag från kunder som inte kan tänka sig att betala för det som en kampanj egentligen kräver. Idéprocess, möten, produktionsledningoch så vidare. Kunde jag ta hand om dessa kunder på ett bra sätt, så att både jag och kunderna blev nöjda?

Jo, jag startade Copykiosken.

En kiosk där kunden kan köpa copy över disk, snabbt och enkelt via en digital tjänst, till ett lägre pris. Inga korrundor, inga krusiduller, raka tydliga instruktioner för beställningen som möjliggjorde snabb copyleverans. Är man inte nöjd får man köpa ny copy.

Copykiosken blev framför allt ett sätt att skapa PR  för mig som copywriter och ledde till fler uppdrag för nya byråer som fastnade för den kreativa idén än jag fick beställningar i kiosken.