Spenshult – Mindre ont

Next post
Prev post

Ett vackert sjukhus mitt i skogen med rehabilitering för den med reumatism. De ville göra en annonskampanj som berättade att man kan få remiss till dem och därmed förkorta tiden till vård. Något vi valde att visa på ett enkelt och tydligt sätt. Kortare väntetid betyder mycket för den som har ont.